INTRESSEANMÄLAN BOSTAD

Jag/vi är intresserade av nedan vald storlek på lägenhet
Genom att SKICKA nedan intresseanmälan ger du godkännande att angivna personuppgifter behandlas av Opaltorget AB i den utsträckning som behövs för att vi ska kunna kontakta dig angående det bostadsprojekt du lämnat intresse för. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som din intresseanmälan är aktuell, dvs till dess du meddelat att du ej längre önskar stå kvar som sökande eller till dess att bostadsprojektet är avslutat.

Sökande

För-och efternamn *

Gatuadress *

Postnr / Postadress *

E-postadress *

Telefon dagtid *

Sökande
(vid fler än en sökande)

För-och efternamn

Gatuadress

Postnr / Postadress

E-postadress

Telefon dagtid

Meddelande

* Nödvändigt fält