KONTAKT STUDENTLÄGENHETER

Opalparken Bostads AB
Badhusvägen 4
444 31 Stenungsund
0303-72 80 50
kontakt@opaltorget.se
VD Åsa Norberg
asa.norberg@privatbostader.se
0706-83 64 83 
Avtal och kontraktsfrågor Christina Carlsson 
christina.carlsson@privatbostader.se     
Projektledare Jörgen Ehn
jorgen.ehn@privatbostader.se
0760-25 50 11