OPALTORGET

Opaltorget är centralt beläget i stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg. Området kommer att genomgå en stor förändring och omvandlas till stadsdelstorg med en ny identitet.

Ny detaljplan har vunnit laga kraft och ett tillfälligt torg skapas i anslutning till nybyggnationen dit delar av den befintliga torgverksamheten ska flytta.

Rivning av de befintliga byggnaderna på Opaltorget kommer att påbörjas under hösten 2017.

Byggstart för de nya byggnaderna beräknas starta 2018 med preliminärt färdigställande 2020-2021.

Planerade verksamheter: Stadsdelskontor, Vårdcentral, BVC, Familjecentral, Livsmedelsbutik, Apotek, Frisör mfl. Boendetyper: Bostadsrätter och Studentlägenheter

Vision för Opaltorget

”Opaltorget med omgivning ska utvecklas till ett attraktivt och tryggt område av hög arkitektonisk kvalitet med goda förutsättningar för boende, sociala kontakter, kulturaktiviteter och rekreation. Goda förbindelser till staden, havet och grönområden. Opaltorget ska stärkas som stadsdelstorg för närhandel, verksamheter och service.”


Läs mer om projektet på Stadsutveckling Göteborg

Se bilder från byggnationen.Framtida byggyta:                                            ca 28.000m² innehållande lokaler och lägenheter
Beräknad byggstart:                                        2018